Program Programme


17:00 - 19:00

Registracija i postavljanje postera 
Registration and poster setting

20:15
Otvorenje izložbe fotografija Aldenite Matić:“Iz života Bolnice”, u predvorju Hotela Trakošćan 
Opening of the exhibition of photographs by Aldenita Matić: “From the life of the Hospital”, in the lobby of Hotel Trakošćan
Koktel dobrodošlice  
Welcome reception


08:00 - 18:00   
Registracija / Registration

09:30 - 10:00   
Svečano otvorenje Kongresa i pozdravi uzvanika
Congress opening and greetings of the guests

10:00 - 11:30  
Predsjedavajući / Chairperson:
Ninoslav Mimica

Radno predsjedništvo / Moderators:
Suzana Uzun, Oliver Kozumplik

10:00 - 10:30   
Viktorija Erdeljić Turk
SIGURNOST I UČINKOVITOST MONOKLONSKIH PROTUTIJELA U LIJEČENJU ALZHEIMEROVE BOLESTI 
SAFETY AND EFFICACY OF MONOCLONAL ANTIBODIES IN THE TREATMENT OF ALZHEIMER'S DISEASE

10:30 - 11:00   
Spomenka Kiđemet-Piskač
NEUROLOŠKE KOMPLIKACIJE ANTIPSIHOTIKA I DRUGIH PSIHIJATRIJSKIH LIJEKOVA  
NEUROLOGICAL COMPLICATIONS OF ANTIPSYCHOTICS AND OTHER PSYCHIATRIC DRUGS

11:00 - 11:30   
Diskusija / Discussion

11:30 - 12:00   
Stanka za kavu i razgledavanje postera  
Coffee break and poster viewing

12:00 - 14:00   Predsjedavajući / Chairperson:
Marina Šagud

Radno predsjedništvo / Moderators:
Viktorija Erdeljić Turk, Dunja Degmečić

12:00 - 12:30   
Petrana Brečić
SUICIDALNOST KAO NUSPOJAVA PRIMJENE ANTIDEPRESIVA U LIJEČENJU DEPRESIJE  
SUICIDALITY AS A SIDE EFFECT OF THE USE OF ANTIDEPRESSANTS IN THE TREATMENT OF DEPRESSION

12:30 - 13:00   
Neven Henigsberg
NUSPOJAVE AI  
AI SIDE EFFECTS

13:00 - 13:30   
Ana Lusicic, David J Castle
I WANT TO FEEL, I JUST DON’T WANT TO FEEL DEPRESSED 
ŽELIM OSJEĆATI, SAMO SE NE ŽELIM OSJEĆATI DEPRESIVNO

13:30 - 14:00   
Diskusija / Discussion

14:00 - 15:00   
Stanka za ručak / Lunch break

15:00 - 17:00  
Predsjedavajući / Chairperson:
Neven Henigsberg

Radno predsjedništvo / Moderators:
Petrana Brečić, Spomenka Kiđemet Piskač

15:00 - 15:30   
Marina Šagud
HOW TO MAKE THE MOST OF CLOZAPINE: MAXIMIZING BENEFIT AND MINIMIZING HARM  
KAKO DOBITI NAJBOLJE OD CLOZAPINA: MAKSIMALNA KORISNOST I MINIMALNA ŠTETNOST

15:30 - 16:00   
Sandra Vuk Pisk
LITIJ – STAR ALI DOBAR – NOVE I STARE INDIKACIJE PRIMJENE LITIJA
LITHIUM - OLD BUT GOOD - NEW AND OLD INDICATIONS FOR THE APPLICATION OF LITHIUM

16:00 - 16:30   
Domagoj Vidović
POREMEĆAJI SPAVANJA - NUSPOJAVA KAO KORIST?
SLEEP DISORDERS - A SIDE EFFECT AS A BENEFIT?

16:30 - 17:00   
Diskusija / Discussion

17:00 - 17:30   
Stanka za kavu i razgledavanje postera
Coffee break and poster viewing

17:30 - 18:30  
Godišnja skupština Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi HLZ-a  
Annual Meeting of the Croatian Society for Alzheimer's Disease and Old Age Psychiatry, CroMa

19:00
Večera / Dinner

20:15              
Prikazivanje igranog filma “Buđenja”, režija: Penny Marshal; glume: Robert De Niro, Robin Williams, Julie Kavner, Ruth Nelson, John Heard
Projection of the movie "Awakenings", directed by Penny Marshal; actors: Robert De Niro, Robin Williams, Julie Kavner, Ruth Nelson, John Heard


08:00 - 13:00
   
Registracija / Registration

09:00 - 11:00  
Predsjedavajući / Chairperson:
Miroslav Herceg

Radno predsjedništvo / Moderators:
Suzana Mimica, Iva Kuliš

09:00 - 09:30   
Nenad Bogdanović
PROMAZIN TREBA IZBJEGAVATI KOD OSOBA S KOGNITIVNIM POREMEĆAJEM
PROMAZINE SHOULD BE AVOIDED IN PERSONS WITH COGNITIVE DISORDER

09:30 - 10:00   
Dunja Degmečić
STABILIZATORI RASPOLOŽENJA U KLINIČKOJ PRAKSI
MOOD STABILIZERS IN CLINICAL PRACTICE

10:00 - 10:30   
Marinko Bilušić
PRIDAJEMO LI DOVOLJNO POZORNOSTI ULOZI CITOKROMA P450 U NASTANKU NUSPOJAVA PSIHOFARMAKA
ARE WE PAYING ENOUGH ATTENTION TO THE ROLE OF CYTOCHROME P450 IN THE EMERGENCE OF  SIDE EFFECTS OF PSYCHOPHARMACIES

10:30 - 11:00   
Diskusija / Discussion

11:00 - 11:30   
Stanka za kavu i razgledavanje postera 
Coffee break and poster viewing

11:30 - 13:30   Predsjedavajući / Chairperson:
Marinko Bilušić

Radno predsjedništvo / Moderators:
Dunja Degmečić, Miroslav Herceg

11:30 - 12:00   
Miroslav Herceg
SUVREMENI FARMAKOLOŠKI PRISTUP LIJEČENJU DEBLJINE, JEDNOJ OD ČEŠĆIH NUSPOJAVA PSIHOFARMAKOLOŠKE TERAPIJE
MODERN PHARMACOLOGICAL APPROACH TO THE TREATMENT OF FATNESS, ONE OF THE MOST COMMON SIDE EFFECTS OF PSYCHOPHARMACOLOGICAL THERAPY

12:00 - 12:30   
Ena Bandov, Anamarija Petek Erić, Ivana Pavličević Tomas, Zoran Čavajda, Igor Damašek, Andrijana Šantić
RIJEDAK SLUČAJ RAZVOJA EPISTAKSE NA PRIMJENU RISPERIDONA U KOMBINACIJI SA SERTRALINOM KOD SPOROG METABOLIZATORA CYP2C19
A RARE CASE OF THE DEVELOPMENT OF EPISTAXIS ON THE USE OF RISPERIDONE IN COMBINATION WITH SERTRALINE IN A SLOW CYP2C19 METABOLIZER

12:30 - 13:00   
Iva Kuliš, Željana Margan Koletić
NOVE NUSPOJAVE I INTERAKCIJE LIJEKOVA IZ SKUPINE SSRI IDENTIFICIRANE POSTUPKOM DETEKCIJE SIGURNOSNIH SIGNALA
NEW SIDE EFFECTS AND INTERACTIONS OF DRUGS FROM THE SSRI GROUP IDENTIFIED BY THE SAFETY SIGNALS DETECTION PROCEDURE

13:00 - 13:30   
Diskusija / Discussion

13:30 - 14:30   
Stanka za ručak / Lunch break

15:00              
Izlet /
Excursion


08:00 - 11:00
   
Registracija / Registration

09:00 - 11:30  
Predsjedavajući / Chairperson:
Suzana Uzun

Radno predsjedništvo / Moderators:
Oliver Kozumplik, Ninoslav Mimica

09:00 - 09:30   
Suzana Mimica
PSIHOFARMACI U PROTOKOLIMA ZA POTENCIJALNO NEODGOVARAJUĆE LIJEKOVE KOD OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI - PREDNOSTI I NEDOSTATCI
PSYCHOPHARMACIES IN PROTOCOLS FOR POTENTIALLY INAPPROPRIATE MEDICATIONS IN ELDERLY PERSONS - ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

09:30 - 10:00   
Andrej Belančić, Aristea Pavešić Radonja, Nada Božina, Dinko Vitezić
CHALLENGING PHARMACOTHERAPY MANAGEMENT OF A PSYCHOTIC DISORDER IN A CYP3A RAPID METABOLIZER – WHAT HAPPENED TO ARIPIPRAZOLE?
IZAZOVNO FARMAKOTERAPIJSKO LIJEČENJE PSIHOTIČNOG POREMEĆAJA U CYP3A BRZOM METABOLIZATORU – ŠTO SE DOGODILO S ARIPIPRAZOLOM?

10:00 - 10:30   
Andrej Belančić, Dinko Vitezić
SNEAK PEEK ON SAFETY PROFILES OF INDIVIDUAL ANTIPSYCHOTICS AND COMMENTS ON IMPLICATIONS OF PHARMACOGENETICS IN THE SETTING OF PSYCHOTIC DISORDERS
POGLED NA SIGURNOSNE PROFILE POJEDINIH ANTIPSIHOTIKA I KOMENTARI O IMPLIKACIJAMA FARMAKOGENETIKE U POSTAVLJANJU PSIHOTIČNIH POREMEĆAJA

10:30 - 11:00   
Zrnka Kovačić Petrović
SIDE EFFECTS OF PRESCRIPTION DRUG ABUSE
NUSPOJAVE ZLOUPORABE LIJEKOVA NA RECEPT

11:00 - 11:30   
Diskusija / Discussion

11:30 - 12:00   
Stanka za kavu / Coffee break

12:00 - 14:00   Predsjedavajući / Chairperson:
Zrnka Kovačić Petrović

Radno predsjedništvo / Moderators:
Andrej Belančić, Suzana Mimica

12:00 - 12:30   
Suzana Uzun, Oliver Kozumplik, Ninoslav Mimica
NUSPOJAVE ANTIPSIHOTIKA U OSOBA S NEUROKOGNITIVNIM POREMEĆAJIMA
SIDE EFFECTS OF ANTIPSYCHOTICS IN PERSONS WITH NEUROCOGNITIVE DISORDERS

12:30 - 13:00   
Oliver Kozumplik, Suzana, Uzun, Ninoslav Mimica
NUSPOJAVE ANTIDEPRESIVA I SURADLJIVOST U LIJEČENJU DEPRESIJE
SIDE EFFECTS OF ANTIDEPRESSANTS AND COOPERATION IN THE TREATMENT OF DEPRESSION

13:00 - 13:30   
Ljubomir Radovančević
O NUSPOJAVAMA OPĆENITO, SUB SPECIAE PSIHOFARMAKA
ABOUT SIDE EFFECTS IN GENERAL, SUB SPECIAE OF PSYCHOPHARMACIES

13:30 - 14:00     
Diskusija / Discussion

14:00 - 14:30   Predsjedavajući / Chairperson:
Ninoslav Mimica

Radno predsjedništvo / Moderators:
Suzana Uzun, Oliver Kozumplik

Zaključci i zatvaranje Kongresa  
Final remarks and Congress closure

medix
Days
Hours
Minutes
Seconds