O kongresu About Congress

Poštovane kolegice i kolege,

u ime Organizacijskog odbora iznimna nam je čast pozvati Vas na 7. hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka s međunarodnim sudjelovanjem, koji će se održati od 18. do 21. listopada 2023. godine, u Trakošćanu, u organizaciji Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi Hrvatskog liječničkog zbora.

Namjera je Organizatora ponovo okupiti ugledne predavače koji će kroz predavanja i rasprave prikazati suvremene spoznaje o problematici nuspojava psihofarmaka – njihovom utjecaju na liječenje bolesnika, zdravlje i kvalitetu života. Bit će riječi o važnosti edukacije pacijenata o problematici nuspojava psihofarmaka u cilju njihovog što uspješnijeg aktivnog sudjelovanja u liječenju, kao i o interakciji psihofarmaka s lijekovima iz drugih skupina, kao znanstvenom i stručnom izazovu u suvremenoj medicini.

Svjesni iznimne važnosti ove tematike uvjeren sam da će razmjena znanja i iskustava tijekom Kongresa obogatiti sve sudionike najnovijim spoznajama o ovoj problematici s kojom se susrećemo u svom svakodnevnom radu.

Pozivamo sve psihijatre, neurologe, liječnike obiteljske medicine, medicinske sestre i tehničare, farmaceute, predstavnike farmaceutske industrije, studente i sve druge zainteresirane da nam se pridruže i aktivno sudjeluju u ovom važnom stručno-znanstvenom skupu.

Srdačan pozdrav i do skorog viđenja!

Prof. prim. dr. sc. Ninoslav Mimica, dr. med., IFAPA
Predsjednik Znanstvenog odbora
Predsjednik Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi HLZ-a

Dear Colleagues,

On behalf of the Organizing Committee, we are extremely honored to invite you to the 7th Croatian Congress on  Side Effects of Psychopharmacs with international participation, which will be held from 18 to 21 October 2023, in Trakošćan, organized by the Croatian Society for Alzheimer’s Disease and Old Age Psychiatry of the Croatian Medical Association. 

The intention of the Organizer is once again to bring together respectable lecturers who will present contemporary knowledge through lectures and discussions and exchange knowledge and experience on side effects of psychopharmacs – their impact on the treatment of patients, health and quality of life. It will be important to educate the patients on the issue of side effects of psychopharmacs for their successful participation in treatment as well as the interaction of psychopharmacs with drugs from other groups as a scientific and professional challenge in modern medicine.

 Aware of the extreme importance of this topic, I am convinced that the exchange of knowledge and experiences during the 7th Croatian Congress on Side Effects of Psychopharmacs with international participation will enrich all participants with the latest knowledge of this issue we face in our daily work.

We invite all psychiatrists, neurologists, doctors of family medicine, nurses and technicians, pharmacists, representatives of the pharmaceutical industry, students and everyone else interested to join us live in the congress hall or online via the Zoom platform and actively participate in this important scientific meeting.

With best regards and looking forward to seeing you soon!

Professor Ninoslav Mimica, MD, DSc, Primarius, IFAPA
Scientific Committee President
President of Croatian Society for Alzheimer’s Disease and Old Age Psychiatry, CroMa

Organizatori / Organizers

  • Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi  
    Croatian Medical Association, Croatian Society for Alzheimer’s Disease and Old Age Psychiatry
  • Klinika za psihijatriju Vrapče, Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi / University Psychiatric Hospital Vrapče, Referral centre of Ministry of Health of the Republic of Croatia for Alzheimer’s Disease and Old Age Psychiatry

Podržavatelji / Supporters

  • Hrvatska Alzheimer alijansa / Croatian Alzheimer Alliance
  • Hrvatsko psihijatrijsko društvo / Croatian Psychiatric Association
  • Klinika za psihijatriju Sveti Ivan / University Psychiatric Hospital Sveti Ivan
  • Neuropsihijatrijska bolnica Dr. Ivan Barbot Popovača / Neuropsychiatric Hospital Dr. Ivan Barbot Popovača
  • Sveučilište Sjever / University North
medix
dana
sati
minuta
sekundi